Visserij Officier

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

Beroepsbeeld

De visserij officier is werkzaam als stuurman-scheepswerktuigkundige op kleine vissersschepen (kotters), stuurman op alle vissersschepen (trawlers) of werktuigkundige op alle vissersschepen (trawlers).

De stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5 (niveau 3)

De stuurman-scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5 loopt wacht op de brug en controleert daarbij of het vissersschip de goede koers houdt en of er obstakels zijn. Hij voert de navigatie en manoeuvreert het vissersschip. Hij geeft vanaf de brug instructies voor de visvangst en werkt eventueel ook mee aan dek bij het binnenhalen en verwerken van de vis. Verder zorgt hij voor het onderhoud van het materiaal aan dek en voert hij onderhoudsactiviteiten in de machinekamer uit.

De stuurman alle vissersschepen S4 (niveau 4)

De stuurman alle vissersschepen S4 vaart op grotere en meer complexe (productie)schepen, waardoor het manoeuvreren en navigeren complexer wordt. Daarbij is er op deze schepen sprake van andere vismethoden en opslag- en verwerkingsmethoden. De stuurman alle schepen S4 voert de navigatie en manoeuvreert het vissersschip. Hij geeft vanaf de brug instructies voor de visvangst en werkt eventueel ook mee aan dek bij het binnenhalen en verwerken van de vis. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor alle werkzaamheden aan dek

De werktuigkundige alle vissersschepen W4 (niveau 4)

De werktuigkundige alle vissersschepen W4 vaart op dezelfde schepen als de stuurman alle vissersschepen S4. De werktuigkundige alle vissersschepen W4 wordt op deze grotere en meer complexe (productie)schepen geconfronteerd met meer en complexe technische en nautische onderhoudsobjecten. Hij is werkzaam in de machinekamer. Hij is daar belast met onder andere het onderhoud van de scheepsmotoren, de hulpsystemen en de koel- en vriesinstallaties.

Werken in de zeevisvaart

De visserij officier is werkzaam in de kotter- of trawlervisserij.

Kotters vissen vooral op rondvis, platvis, garnalen, kokkels en mosselen. De kottervisserij is onder te verdelen in twee deelsectoren: kustvisserij en zeevisserij. De tijd die op zee wordt doorgebracht is 1 tot 3 weken. De kottervisserij bestaat voor een groot deel uit eenmansbedrijven. De schipper/eigenaar vormt met zijn bemanningsleden vaak een maatschap. Onder andere vanwege de kleine bemanningssamenstelling op een kotter wisselen de rollen van de bemanningsleden regelmatig: ze verdelen de taken per reis. ` Trawlers kunnen wereldwijd vissen op pelagische vissoorten. De tijd die op zee wordt doorgebracht, is afhankelijk van de vangst en varieert van 3 tot 6 weken. Aan boord van een trawler wordt de vis direct verwerkt tot diepvriesproduct.
De visserij officier werkt en leeft aan boord samen met de andere opvarenden en heeft naast een grote taakgerichtheid en inzet een sociale opstelling ten aanzien van de andere opvarenden. Daarnaast let hij bewust op veiligheid bij het werken en het naleven van veiligheidsprocedures en -middelen.

Beroepseisen

 • het vaartuig reisklaar maakt;
 • de navigatieroute uitzet;
 • het vaartuig manoeuvreert;
 • navigatiewacht loopt;
 • vis opspoort, vangt en verwerkt;
 • adequaat handelt in nautische situaties;
 • onderhoud en reparaties uitvoert;
 • de voorraad beheert;
 • leiding geeft aan een aantal bemanningsleden;
 • aan boord verblijft en werkt.


Wettelijke beroepsvereisten

De stuurman-werktuigkundige vissersschepen SW5

 • voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten zoals geformuleerd in het Besluit Zeevisvaartbemanning, bijlage I en II;
 • de certificaten Basic Safety, Medical Emergency First Aid, Medical Care en Marcom A bezitten.

Stuurman alle vissersschepen S4

 • voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten zoals geformuleerd in het Besluit zeevisvaartbemanning, bijlage I en II;
 • de certificaten Basic Safety, Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescueboats, Advanced fire fighting, Medical emergency first aid, Medical care en Marcom A bezitten.

Werktuigkundige alle vissersschepen W4

 • voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten zoals geformuleerd in het Besluit zeevisvaartbemanning, bijlage I en II;
 • de certificaten Basic Safety, Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescueboats, Advanced fire fighting, Medical emergency first aid, Medical care en Marcom A bezitten.

Branchevereisten

De stuurman-werktuigkundige vissersschepen SW5

Basis veiligheidstraining vissersvaartuigen, dit is een aanvulling op de wettelijke beroepsvereiste Basic Safety (bron: IMO).

Stuurman alle vissersschepen S4

Basis veiligheidstraining vissersvaartuigen, dit is een aanvulling op de wettelijke beroepsvereiste Basic Safety (bron: Besluit zeevisvaartbemanning).

Werktuigkundige alle vissersschepen W4

Basis veiligheidstraining vissersvaartuigen, dit is een aanvulling op de wettelijke beroepsvereiste Basic Safety (bron: IMO).

Opleiding

De toekomstige visserij officier vindt het leuk om te varen en kan er goed tegen om langere tijd van huis weg te zijn. Hij kan omgaan met onvoorziene omstandigheden en daarop daadkrachtig handelen. Hij vindt het ook leuk om mensen aan te sturen en intensief samen te werken met collega's.
Tijdens de opleiding komt de deelnemer in aanraking met alle aspecten van het beroep. Daarbij wordt er veel aandacht besteed aan veiligheid, kwaliteit en samenwerking. De deelnemer wordt opgeleid voor een internationaal erkend vaarbevoegdheidsbewijs, die hij moet bezitten conform de eisen van de wetgeving. Om die reden moet de deelnemer ook voldoen aan de medische keuringseisen voor de zeevaart.

Beroep in beeld

Arbeidsmarkt

VTL Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie & factsheets per regio
VTL Arbeidsmarktrapportage

MBO opleidingsinstituten