Vervoersmodaliteiten

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

Een vervoermiddel (of vervoersmodaliteit) is een technisch artefact met als primaire functie het verplaatsen van personen of goederen (juridisch zijn dat 'zaken') in het verkeer. Er is een heel scala aan mogelijkheden:

  • Een voertuig dat door menskracht wordt voortbewogen: fiets, bakfiets, rolstoel, kruiwagen, step.
  • Een rij- of Lastdier: paard, kameel.
  • Een rijtuig met paardentractie (of een ander Trekdier): paardentram, paard-en-wagen, arreslee, hondenkar.
  • Een Motorvoertuig conform definitie in het RVV 1990: auto, Vrachtauto, Autobus, motorfiets.
  • Een rijtuig dat zich langs spoorrails voortbeweegt: trein, tram, metro enz.
  • Vaartuig, luchtvaartuig en ruimtevaartuig.
  • Andere vervoermiddelen zijn bijvoorbeeld: pijpleidingen, kabels, lift, rollenbanen, mobiele kranen enz.

Deze laatste vervoermiddelen nemen geen deel aan het wegverkeer.