Vereniging Logistiek Management

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

Vereniging Logistiek Management (vLm) is een Nederlandse beroepsvereniging voor Logistiek managers en specialisten en telt ruim 1800 leden. Haar doelstelling is "het bevorderen van de professionele ontwikkeling van (aankomend) logistici door het bieden van een netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaring".

De vereniging biedt een "infrastructuur" voor het opbouwen van een logistiek netwerk. De ervaringen die logistici uitwisselen met vakgenoten tijdens bijeenkomsten, seminars en excursies zorgen voor een verdieping van de logistieke kennis. Ze verzorgt verder de registratie van de APICS-examens CPIM, CSCP en CIRM.

Historie

In 1973 nam een vijftigtal logistici het initiatief om de NEVEM op te richten: de Nederlandse Vereniging voor Logistiek Management. Deze vereniging wilde meewerken aan het verhogen van het Nederlandse kennisniveau met betrekking tot logistiek. Dit zou een positief effect op de Nederlandse concurrentiepositie hebben.

In 1990 veranderde de NEVEM haar naam in 'vereniging Logistiek management, afgekort vLm. De vereniging legde zich toe op de vergroting en praktische toepassing van kennis en inzichten in de integrale beheersing van goederenstromen.

Vandaag de dag is Vereniging Logistiek Management een beroepsvereniging voor logistiek managers en specialisten. Haar doelstelling is het bevorderen van de professionele ontwikkeling van (aankomende) logistici door het bieden van een netwerk en het uitwisselen van kennis en ervaring.

Organisatie

  • De vereniging Logistiek management is eigenaar van het vLm Logistiek college, dat de opleidingen ESLog, EJLog en EMLog verzorgt. De examens voor deze opleidingen, die gestandaardiseerd zijn door de European Logistics Association (ELA) worden verzorgd door de (eveneens aan de vLm geliëerde) stichting Logistieke examens (sLe).
  • De leden van de vereniging zijn georganiseerd in vijf regio's (Midden, Noord, Oost, West, Zuid). De regio Rotterdam is wegens inactiviteit opgeheven.

Logistieke Prijzen

De Vereniging Logistiek Management reikt periodiek een drietal nationale logistieke prijzen uit.

  • De Logistiek Manager van het Jaar: Dit is een oeuvreprijs, die wordt uitgereikt aan personen met een uitzonderlijke carrière op het gebied van de logistiek. Prijswinnaars waren oa.: Anton Hiemstra van Agriport A7 (2007), Karel de Jong van Jumbo Supermarkten (2006) en Raymond Cools van Betapress (2005).
  • Nederlandse Logistiek Prijs: Dit is een prijs voor een innovatief project op het gebied van de logistiek, dat aantoonbaar succesvol is uitgevoerd uitgereikt sinds 1984. De eerste winnaar was DAF Trucks in 1984, en recent TomTom WORK in 2007.
  • Persoonlijke Logistiek Prijs: Dit is een oeuvreprijs voor een persoon, die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de logistieke bewustwording en vooruitgang in Nederland. Uitgereikt aan oa. Rien Ploos van Amstel in 2005

Video


Externe links

Vereniging Logistiek Management website