Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW6

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

MBO niveau - 2

Beroepsbeeld

De Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 is belast met werkzaamheden in het kader van de visvangst op een vissersschip. Hij assisteert bij het uitzetten van de navigatieroute, manoeuvreert het schip en loopt navigatiewacht op de brug. Ook assisteert hij bij het meren, ontmeren en ankeren van het schip. Daarnaast houdt de Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 zich bezig met de visvangst. Hij ontvangt van de brug instructies t.b.v. de visvangst en vertaalt deze naar handelingen aan dek. Samen met de andere opvarenden zet hij de netten of kabels uit en haalt ze weer binnen. De gevangen vis wordt door de Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 gesorteerd en verwerkt. Verder zorgt hij voor het onderhoud van het materiaal aan dek en het dagelijks schoonmaken van het schip. Hij voert voorkomende eenvoudige reparaties en preventieve werkzaamheden uit in de machinekamer. Hij draagt zorg voor het beheer van het technisch bedrijf. Samen met andere bemanningsleden woont en werkt hij gezamenlijk op het schip.

Werken in de zeevisvaart

De Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 is voornamelijk werkzaam in de kottervisserij, maar daarnaast ook in de trawlervisserij. Kotters vissen vooral op rondvis, platvis, garnalen, kokkels en mosselen. De kottervisserij is onder te verdelen in twee deelsectoren: kustvisserij en zeevisserij. De tijd die op zee wordt doorgebracht is 1 tot 3 weken. Op een kleine kotter met beperkt vaargebied kan de Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 eindbevoegdheid als schipper verkrijgen, na een bepaalde vaartijd. Op grotere kotters kan hij uitsluitend de bevoegdheid van stuurman werktuigkundige krijgen. Vanwege de kleine bemanning op een kotter is de functiedifferentiatie van de beroepen op een kotter kleiner dan op een trawler. Kotters vissen vooral op rondvis, platvis, garnalen, kokkels en mosselen. De kottervisserij is onder te verdelen in twee deelsectoren: kustvisserij en zeevisserij. De tijd die op zee wordt doorgebracht is 1 tot 3 weken. Op een kleine kotter met beperkt vaargebied kan de Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 eindbevoegdheid als schipper verkrijgen, na een bepaalde vaartijd. Op grotere kotters kan hij uitsluitend de bevoegdheid van stuurman werktuigkundige krijgen. Vanwege de kleine bemanning op een kotter is de functiedifferentiatie van de beroepen op een kotter kleiner dan op een trawler. Trawlers kunnen wereldwijd vissen op pelagische vissoorten. De tijd die op zee wordt doorgebracht is afhankelijk van de vangst en varieert van 3 tot 6 weken. Aan boord van een trawler wordt de vis direct verwerkt. De Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 kan op een trawler uitsluitend onder de leiding van een hogere rang werken en heeft dus geen eindbevoegdheid.

Beroepseisen

De Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 leeft op het schip samen met andere bemanningsleden. Dit impliceert, naast een grote taakgerichtheid en inzet, een sociale opstelling ten opzichte van andere opvarenden. Hij streeft een goede kwaliteit van het eigen werk na en werkt zelfstandig volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Gedurende de werkperiodes moet hij continu aan boord zijn. De bereidheid om een langere periode van huis te zijn, is hiervoor een onmisbare vereiste. De stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 houdt zijn vaardigheden en vakkennis bij, volgt nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen in het beroep en past deze toe.

Van een beginnende stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 wordt verwacht dat hij:

  • het schip reisklaar maakt;
  • assisteert bij het uitzetten van de navigatieroute;
  • het schip manoeuvreert;
  • assisteert bij het meren, ontmeren en ankeren;
  • navigatiewacht loopt;
  • vis vangt en verwerkt;
  • adequaat handelt in nautische noodsituaties en bij calamiteiten;
  • onderhoud en reparaties uitvoert;
  • aan boord verblijft en werkt.

Wettelijke beroepsvereisten

De Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 moet: voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten zoals geformuleerd in het Zeevisvaartbemanningsbesluit, bijlage II., voldoen aan de medische keuringseisen voor de zeevaart en moet de certificaten Marcom A, Radarwaarnemer en Basic Safty Fisheries behaald hebben.

Branche vereisten

Basis veiligheidstraining vissersvaartuigen, dit is een aanvulling op de wettelijke beroepsvereiste Basic Safety.(Bron: Productschap Vis http://www.pvis.nl/

Opleiding

Vind je het leuk om met een groep mensen intensief samen te werken op een vissersschip en houd je van aanpakken? Lijkt het je leuk om te varen en vind je het niet erg om langere tijd van huis te zijn? Dan is werken als stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 iets voor jou.

Beroep in beeld


Links

http://www.beroepeninbeeld.nl/

Arbeidsmarkt

VTL Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie & factsheets per regio
VTL Arbeidsmarktrapportage

MBO opleidingsinstituten