Schipper-machinist beperkt werkgebied

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

Beroepsbeeld

De schipper-machinist beperkt werkgebied is belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en/of personen, het uitvoeren van sleepvaart- en/of off-shore-werkzaamheden. Daaruit volgen vooral operationele taken. De schipper-machinist beperkt werkgebied loopt wacht op de brug en houdt zich bezig met de navigatie en de besturing van het schip. Op basis van aansturing en ondersteuning vanuit de werkhaven bedient en onderhoudt de schipper-machinist beperkt werkgebied de technische installatie en verhelpt eventueel eenvoudige storingen. Hij let op veiligheid en stabiliteit bij het vervoer van goederen en personen. De schipper-machinist beperkt werkgebied werkt samen met andere opvarenden, het scheepsteam, externe bedrijven en organisaties aan een optimale bedrijfsvoering.
De schipper-machinist beperkt werkgebied beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel. Hij streeft een goede kwaliteit van het eigen werk na en werkt zelfstandig en in teamverband volgens voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij werkt in onregelmatige diensten en is gedurende vaarperiodes continu aan boord. Er wordt aan boord gewerkt en gewoond. Dit impliceert naast een grote taakgerichtheid en inzet een sociale opstelling ten opzichte van andere opvarenden. Engels is daarbij de gangbare taal.

Werken in de zeevaart

De schipper-machinist beperkt werkgebied (smbw) is werkzaam in een internationaal georiënteerde beroepsomgeving. Hij vaart op schepen tot 500 GT met een voortstuwingsvermogen van minder dan 3000 kW. Deze schepen zijn zeewaardig en hebben een vaargebied dat zich uitstrekt tot 30 zeemijl uit de kust. Daarbij is het schip ten hoogste twaalf uren varen verwijderd van een op het bemanningscertificaat vermelde werkhaven en nooit verder verwijderd dan zes uren varen vanaf een beschutte haven of rede.

Beroepseisen

De schipper-machinist beperkt werkgebied beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel. Hij streeft een goede kwaliteit van het eigen werk na en werkt zelfstandig en in teamverband volgens voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij werkt in onregelmatige diensten en is gedurende vaarperiodes continu aan boord. Er wordt aan boord gewerkt en gewoond. Dit impliceert naast een grote taakgerichtheid en inzet een sociale opstelling ten opzichte van andere opvarenden. Engels is daarbij de gangbare voertaal.

Van een beginnende schipper-machinist beperkt werkgebied wordt verwacht dat hij:

  • het schip reisklaar maakt;
  • assisteert bij het uitzetten van de navigatieroute;
  • het schip manoeuvreert;
  • navigatiewacht loopt;
  • op een juiste wijze goederen en personen vervoert;
  • de technische installatie bedient;
  • onderhoud en reparaties uitvoert;
  • aan boord verblijft en werkt.

Wettelijke beroepsvereisten

Het kwalificatieprofiel moet voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten zoals geformuleerd in de Zeevaartbemanningswet en de STCW Conventie zoals gewijzigd. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verschaft een vaarbevoegdheidsbewijs (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart van 23 januari 2001) op basis van het kennisbewijs Schipper machinist beperkt werkgebied (artikel 21) en het beperkt certificaat voor de maritieme radiocommunicatie. Voor de afgifte van het kennisbewijs voldoet de aanvrager aan de beroepsvereisten Schipper-machinist beperkt werkgebied (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, hoofdstuk 4 Beroepsvereisten, § Beroepsvereisten handelsvaart, artikel 65). (Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu)

Branche vereisten

Geen

Opleiding

De toekomstige schipper-machinist beperkt werkgebied vindt het leuk om te varen. Hij kan omgaan met onvoorziene omstandigheden en daarop daadkrachtig handelen. Hij vindt het ook leuk intensief samen te werken met collega’s en om mensen aan te sturen. Tijdens de opleiding komt de deelnemer in aanraking met alle aspecten van het beroep. Daarbij wordt er veel aandacht besteed aan veiligheid, kwaliteit en samenwerking. De deelnemer wordt opgeleid voor een internationaal erkend vaarbevoegdheidsbewijs, die hij moet bezitten conform de eisen van de wetgeving.

Beroep in beeld

Arbeidsmarkt

VTL Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie & factsheets per regio
VTL Arbeidsmarktrapportage

MBO opleidingsinstituten