Schiphol-smartgate

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

Schiphol smartgate

Op 18 juni 2009 heeft de heer Enno Osinga, senior vice-president van Amsterdam Airport Schiphol (AAS), tijdens de Nationale Distributiedag de toekomstvisie van de vrachtafhandeling op Schiphol gepresenteerd.

De toekomstvisie is een gezamenlijk concept van Amsterdam Airport Schiphol, Air Cargo Nederland (ACN) en Douane, die alle deelnemer zijn in het publiek-private samenwerkingsverband BPVS (Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol)

Schiphol Smartgate Cargolaat zien hoe de toekomstige cargo-afhandeling er uitziet. Onder deze noemer wordt gewerkt aan een innovatieve, veilige en ongestoorde luchtvrachtketen. Relevante factoren voor deze toekomstvisie zijn:

  • Ketenproces: hoe houden we de keten ongestoord en zo kort mogelijk.
  • Controleproces: één controlemoment door de overheid, vanuit de benadering van “groene en rode stromen”, onder regie van de Douane.
  • Informatievoorziening: toenemende volledigheid, juistheid en tijdigheid van informatie uit de keten.
  • Infrastructuur: masterplan Luchthaven Schiphol.