ROC (algemeen)

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

Regionaal opleidingencentrum

Een regionaal opleidingencentrum (ROC, ook wel regionaal opleidingscentrum genoemd) is een samenwerkingsverband van onderwijsinstituten in het Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en de Volwasseneneducatie in Nederland. [bewerken] Geschiedenis

De ROC's zijn halverwege de jaren negentig ontstaan als gevolg van (verplichte) fusies van diverse MBO-opleidingen. De ruim vijfhonderd MBO's zijn samengevoegd tot circa 50 grote regionale opleidingscentra. Hierdoor zijn, net als in het voortgezet onderwijs, grote onderwijsinstellingen ontstaan.

Instituten met MEAO (economisch en administratief), MTS (technisch, elektrotechniek, bouwkunde) en MDGO (detailhandel, gezondheidszorg, activiteitenbegeleider) werden samengevoegd tot grote opleidingscentra. De agrarische scholen fuseerden tot agrarische opleidingscentra (AOC's). Het MTRO (Middelbaar Toeristisch en Recreatief Onderwijs), voortgekomen uit het MEAO, maakt tegenwoordig ook deel uit van de ROC's. Een andere benaming van het MTRO is T&R (Toerisme en Recreatie).

Ook de Volwasseneneducatie met haar vijf soorten opleidingen is als gevolg van de verplichte fusies ondergebracht in de ROC's.

Kritiek

Er wordt gezegd dat het huidige Beroepsonderwijs te sterk gericht is op het verwerven van kennis. Leerlingen moeten veel leren en weten, maar hebben dikwijls moeite om deze kennis om te zetten in beroepsmatig handelen. De scheiding tussen leren en werken moet, aldus deze critici, verkleind worden. Leren (theorie) en werken (praktijk) moeten volgens de vernieuwers niet na elkaar, maar zo veel mogelijk gelijktijdig plaatsvinden.

ROC's in transport en logistiek