Orderpicking

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

Orderverzamelen kan als volgt gedefinieerd worden:

Orderverzamelen is het proces waarbij producten verzameld worden vanaf een specifieke opslag locatie op basis van klantenorders. Over het algemeen is het orderverzamelproces het meest arbeidsintensieve van alle processen binnen een magazijn. In sommige gevallen zijn zelfs 60 % van alle arbeidsprocessen in een magazijn terug te voeren tot het orderverzamelproces (cf. Drury, 1988).

Het verbeteren van de orderverzamel efficiëntie betekent over het algemeen het minimaliseren van de verwachte orderverzameltijd, wat bestaat uit vier componenten (Caron, F. et.al, 1998):

  • Reistijd als gevolg van het verzamelen van een order, welke correspondeert met de lengte van een pickronde die begint en eindigt bij het depot. Reistijd kan gezien worden als de som van de reistijd 'binnen de gangen', te weten de tijd die besteed wordt aan het reizen binnen bevoorrade gangen en de reistijd 'buiten de gangen', te weten de tijd die besteed wordt aan het reizen tussen de gangen, dus om van de ene gang naar de andere te gaan.
  • Verwerkingstijd op de locatie punten, te weten de tijd, die benodigd is om taken uit te voeren als het zoeken naar picklocaties, het pakken van de items en het documenteren van de verzamelactiviteiten.
  • Administratietijd als gevolg van het starten en eindigen van de verzamelroute, te weten de tijd voor administratieve taken en opstarttaken, bijvoorbeeld het ophalen of afzetten van verzamelmateriaal (karretje, rolcontainer, etc.), het verkrijgen van de orderverzamellijst, etc.
  • Een vierde component van de totale orderverzameltijd is de wachttijd tussen verschillende opdrachten. Als de ene opdracht uitgevoerd is en met de volgende kan nog niet aangevangen worden dan zal de verzamelaar even moeten wachten.