Maritiem waterbouwer

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

Beroepsbeeld

De maritiem waterbouwer is werkzaam bij een aannemersbedrijf in de waterbouw. Deze bedrijven zijn gericht op het uitvoeren van baggerwerken, zowel op binnenwateren als buitengaats en/of op het uitvoeren van kust- en oeverwerken, in zeehavens of langs rivieren en kanalen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een variëteit van varende en drijvende werktuigen, zoals sleephopperzuigers, cutterzuigers, baggermolens, stationaire zuigers, kraanbakken, sleep- en duwboten, beunschepen en pontons.
De maritiem waterbouwer is een stuurman waterbouw of een scheepswerktuigkundige waterbouw. Deze beroepen kennen een dubbele verantwoordelijkheid, naast de verantwoordelijkheid voor een optimaal baggerproces hebben ze een nautische/technische verantwoordelijkheid. Voor de uitoefening van zijn beroep moet de maritiem waterbouwer dan ook beschikken over een vaarbevoegdheid conform het Besluit zeevaartbemanning: stuurman alle schepen of scheepswerktuigkundige alle schepen.

Wat doet een maritiem waterbouwer?

Tijdens het baggeren/varen bevindt de maritiem waterbouwer zich meestal op de brug of in de machinekamer. Voor controles en reparatie werkt hij aan dek.
De stuurman waterbouw bedient de baggerinstallatie van achter een lessenaar op de brug met daarop bedieningshendels en beeldschermen. Hij werkt met plaatsbepalingsystemen, geavanceerde systemen en computers die iedere manoeuvre van het werktuig registreren. Er kan gebaggerd worden met zelfvarend en stationair materieel. Een voorbeeld: sleephopperzuigers zijn zelfvarend en kunnen de baggerspecie al varend opzuigen, ook op grote dieptes. Als het beun gevuld is, vaart het schip naar een stortzone om de specie te lossen. De cyclus van opzuigen en lossen wordt voortdurend herhaald. Het baggerproces is per type werktuig verschillend.

Max.jpg
De scheepswerktuigkundige waterbouw verricht zijn werkzaamheden op bovengenoemde werktuigen. Zijn voornaamste opdracht is het in bedrijf stellen en houden van alle installaties aan boord. Dit zijn de installaties voor de voortstuwing, de baggerinstallatie, de pompkamer en de hulpwerktuigen. Hij moet zorgen dat het toegewezen materieel in operationele conditie is en zodoende bijdraagt aan een optimaal productieproces. Het materieel dat wordt ingezet voor de uitvoering van waterbouwkundige werken wordt in de bedrijfstak zelf ontwikkeld, meestal in samenwerking met gespecialiseerde scheepswerven en toeleveranciers. Het kan gaan om grote zeegaande bagger- of steenstortwerktuigen, beunschepen voor het vervoer van nat zand, kleinschalig baggermateriaal voor het baggeren van de kleinere binnenwateren of werktuigen voor het nauwkeurig schoonbaggeren van vervuilde waterbodems. De scheepswerktuigkundige waterbouw moet zich steeds verdiepen in de specifieke eisen van het materieel waar hij mee te maken krijgt.

Stuurman waterbouw

MBO niveau-4

De stuurman waterbouw is werkzaam bij een (aannemers)bedrijf in de waterbouw. Deze bedrijven zijn gericht op het uitvoeren van baggerwerken, zowel op binnenwateren als buitengaats en/of op het uitvoeren van kust- en oeverwerken, in zeehavens of langs rivieren en kanalen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een variëteit van varende en drijvende werktuigen, zoals sleephopperzuigers, cutterzuigers, baggermolens, stationaire zuigers, kraanbakken, sleep- en duwboten, beunschepen en pontons.
Tijdens het baggeren/varen bevindt de stuurman waterbouw zich meestal op de brug. Zijn belangrijkste werkzaamheden daar zijn het optimaal baggeren en het veilig navigeren. De baggerinstallatie wordt bediend vanachter een lessenaar op de brug met daarop bedieningshendels en beeldschermen. De stuurman waterbouw werkt met plaatsbepalingssystemen, geavanceerde systemen en computers die iedere manoeuvre van het werktuig registreren.
Voor het uitoefenen van zijn functie moet hij beschikken over het internationaal erkende vaarbevoegdheidsbewijs stuurman alle schepen, afgegeven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wettelijke beroepsvereisten

Het kwalificatieprofiel moet voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten zoals geformuleerd in de Zeevaartbemanningswet en de STCW Conventie zoals gewijzigd. Het Ministerie Infrastructuur en Milieu verschaft een vaarbevoegdheidsbewijs (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart van 23 januari 2011) op basis van het kennisbewijs stuurman waterbouw (artikel 15). Voor de afgifte van het kennisbewijs wachtstuurman voldoet de aanvrager aan de beroepsvereisten (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, hoofdstuk 4 Beroepsvereisten, §2 Beroepsvereisten handelsvaart, artikel 59). (Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu)

Branche vereisten

Voor ieder die werkt aan aannemersprojecten is het Veiligheidscertificaat aannemers, veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA VOL) verplicht. (Bron: bestekken van overheidsopdrachtgevers op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau).


Scheepswerktuigkundige waterbouw

MBO niveau-4

De scheepswerktuigkundige waterbouw is werkzaam bij een (aannemers)bedrijf in de waterbouw. Deze bedrijven zijn gericht op het uitvoeren van baggerwerken, zowel op binnenwateren als buitengaats en/of op het uitvoeren van kust- en oeverwerken, in zeehavens of langs rivieren en kanalen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een variëteit van varende en drijvende werktuigen, zoals sleephopperzuigers, cutterzuigers, baggermolens, stationaire zuigers, kraanbakken, sleep- en duwboten, beunschepen en pontons.
Tijdens het baggeren/varen bevindt de scheepswerktuigkundige waterbouw zich meestal in de machinekamer. Voor controles en reparatie werkt hij aan dek. De voornaamste opdracht van de scheepswerktuigkundige waterbouw is het in bedrijf stellen en houden van alle installaties aan boord. Dit zijn de installaties voor de voortstuwing, de baggerinstallatie, de pompkamer en de hulpapparatuur.
Voor het uitoefenen van zijn functie moet hij beschikken over het internationaal erkende vaarbevoegdheidsbewijs scheepswerktuigkundige alle schepen, afgegeven door het ministerie van Infrastructuur en milieu.

Wettelijke beroepsvereisten

Het kwalificatieprofiel moet voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten zoals geformuleerd in de Zeevaartbemanningswet en de STCW Conventie zoals gewijzigd. Het Ministerie Infrastructuur en Milieu verschaft een vaarbevoegdheidsbewijs (ref. Besluit zeevaart-bemanning handelsvaart en zeilvaart van 23 januari 2001) op basis van het kennisbewijs scheepswerktuigkundige waterbouw (artikel 18). Voor de afgifte van het kennisbewijs wachtwerktuigkundige voldoet de aanvrager aan de beroepsvereisten (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, hoofdstuk 4 Beroepsvereisten, §2 Beroepsvereisten handelsvaart, artikel 61). (Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu).

Branche vereisten

Voor ieder die werkt aan aannemersprojecten is het Veiligheidscertificaat aannemers, veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA VOL) verplicht. (Bron: bestekken van overheidsopdrachtgevers op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau).

Beroepseisen Maritiem waterbouwer

 • het schip reisklaar maakt;
 • de navigatieroute uitzet;
 • het baggerproject (mede) voorbereidt;
 • het schip manoeuvreert;
 • het baggerproces optimaliseert;
 • zorgdraagt voor het laden en lossen van lading;
 • navigatiewacht loopt;
 • milieu- en wettelijke vereisten naleeft;
 • adequaat handelt in nautische noodsituatie en bij calamiteiten;
 • onderhoud en reparaties uitvoert;
 • het technische bedrijf onderhoudt;
 • de voorraad beheert;
 • leiding geeft aan een aantal bemanningsleden;
 • aan boord verblijft en werkt

Opleiding

Vind je het leuk om mensen aan te sturen, maar kun je daarnaast ook goed samenwerken? Kun je er mee omgaan als dingen anders lopen dan verwacht en kun je daadkrachtig handelen bij calamiteiten? Vind je het leuk om in het buitenland te werken en vind je het niet erg om langere tijd van huis te zijn? Dan is werken als maritiem waterbouwer wellicht iets voor jou

Beroep in beeld

www.beroepeninbeeld.nl

Arbeidsmarkt

VTL Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie & factsheets per regio
VTL Arbeidsmarktrapportage

MBO opleidingsinstituten