Luchtvaartlogisticus

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

MBO niveau - 4

Beroepsbeeld

De luchtvaartlogisticus werkt bij een luchtvaart gerelateerd bedrijf en verricht werkzaamheden gericht op de expeditie van goederen in de luchtvaart. Hij heeft een breed pakket aan taken. Enerzijds is hij bezig met het verwerven van opdrachten en het onderhouden van contacten met de klant, anderzijds begeleidt hij het gehele logistieke proces voor de betreffende klant waarbij hij ervoor zorgt dat dit proces zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt. Hij verricht balie- en vluchtgerichte werkzaamheden m.b.t. de afhandeling van exportvracht, zodanig dat een juiste en tijdige administratieve afhandeling wordt gerealiseerd en een goede informatievoorziening rondom de afhandeling van exportvracht plaatsvindt. Ook is hij verantwoordelijk voor het voeren van het transportmanagement.Tracking en tracing is vaak het sleutelwoord in zijn werkzaamheden.
Van de luchtvaartlogisticus wordt verwacht dat hij een breed inzicht heeft in logistieke (deel)processen. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de richtlijnen en procedures over kwaliteit, milieu en veiligheid die met name gericht zijn op voor de luchtvaart specifieke wettelijke eisen.

Werken in de luchtvaart

Werken in de luchtvaart betekent werken in een internationale sector, waar het werk 24 uur per dag, 365 dagen per jaar doorgaat. In de luchtvaart worden dan ook iedere dag grote hoeveelheden goederen en passagiers vervoerd. Belangrijk op een luchthaven zijn aan de ene kant de strenge veiligheidseisen die aan de luchtvaart worden gesteld en aan de andere kant de economische belangen van luchtvaartmaatschappijen en andere betrokken bedrijven. Op de luchthaven is het vaak een drukte van belang. Het is daarom belangrijk dat de luchtvaartlogisticus accuraat en resultaatgericht blijft werken in de hectische omgeving.

Beroepseisen

 • interesse in de luchtvaart heeft
 • verkoopgesprekken met opdrachtgevers voert
 • offertes en contracten opstelt
 • communiceert met verschillende partijen
 • klachten, manco’s en schades afhandelt
 • order- en documentstromen plant en bewaakt
 • speciale zendingen controleert
 • transportopdrachten aanneemt en transportplanningen ontwerpt
 • medewerkers instrueert en motiveert
 • met verbetervoorstellen komt
 • resultaatgericht werkt
 • accuraat is en initiatief neemt
 • rustig en adequaat handelt in een hectische omgeving

Wettelijke beroepsvereisten

Geen

Branche vereisten

Voor iedere aangemelde en voorlopig geplaatste deelnemer dient een ‘Verklaring van geen bezwaar’ te worden aangevraagd t.b.v. het verkrijgen van een schipholpas. De aanvraag van de pas zelf wordt altijd door het bedrijf gedaan waar de deelnemer zijn BPV vervult. Tevens dient de deelnemer een awarenesstest uit te voeren waarvoor scholing verlangd wordt. (Wet veiligheidsonderzoeken, AIVD, 1997, https://www.aivd.nl/ algemene_onderdelen/item_10056) I (Bron: (Wet veiligheidsonderzoeken, AIVD, 1997, https://www.aivd.nl/ algemene_onderdelen/item_10056))


Opleiding

Tijdens de opleiding komt de luchtvaartlogisticus in aanraking met alle aspecten van het beroep. Hij leert opdrachten te verwerven en het contact met de klant te onderhouden. Ook leert hij het logistieke proces te plannen, te coördineren en te bewaken. In de rol van transportplanner leert hij ook transporten te plannen en te managen. Hij leert te werken met een groot aantal factoren, regels en procedures en een grote tijdsdruk. Hij moet veel informatie, noodzakelijk voor zijn eigen werk en dat van anderen, verzamelen en verstrekken. Hij leert te communiceren met verschillende partijen binnen en buiten de organisatie, veelal via de diverse automatiseringssystemen.

Beroep in beeld

Arbeidsmarkt

VTL Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie & factsheets per regio
VTL Arbeidsmarktrapportage

MBO opleidingsinstituten