Luchtvaartdienstverlener

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

MBO niveau - 4

Beroepsbeeld

Aan het werken in de Luchtvaartsector kleeft een romantisch imago: reizen naar verre landen, kennis maken met andere culturen, veel van de wereld zien. Het werk van een Luchtvaartdienstverlener is echter ook uitermate verantwoordelijk en veeleisend. De luchtvaartdienstverlener werkt in een dynamische omgeving, waar veiligheid en servicegerichtheid voorop staan. De luchtvaartdienstverlener werkt bij een Luchtvaartmaatschappij, een Afhandelingbedrijf, de luchthaven of één van de ondersteunende bedrijven voor de luchtvaartsector. Zij ontvangt en begeleidt passagiers voor, tijdens
of na de vlucht. De luchtvaartdienstverlener die werkzaam is op de luchthaven als passagemedewerker begeleidt bijvoorbeeld de passagiers bij het inchecken, neemt bagage aan en labelt deze of bemant één van de vele (informatie)balies. Ook wordt zij ingezet voor het begeleiden van passagiers die extra ondersteuning nodig hebben of bij het verrichten van controles op de gate. De luchtvaartdienstverlener die werkzaam is in het vliegtuig als cabinemedewerker controleert bijvoorbeeld de uitrusting in de cabine en de Galley en verzorgt en informeert de passagiers tijdens de vlucht. Voor de luchtvaartdienstverlener is de zorg voor de (vlieg)veiligheid van groot belang, zowel op de luchthaven als in het vliegtuig. Zij doet dit onder andere door erop te letten dat de procedures gevolgd worden en door in te grijpen wanneer dat niet het geval is.

Werken in de luchtvaart

Werken in de luchtvaart betekent werken in een internationale sector, waar het werk 24 uur per dag, 365 dagen per jaar doorgaat. In de luchtvaart worden dan ook iedere dag grote hoeveelheden goederen en passagiers vervoerd. Belangrijk op een luchthaven zijn aan de ene kant de strenge veiligheidseisen die aan de luchtvaart worden gesteld en aan de andere kant de economische belangen van luchtvaartmaatschappijen en andere betrokken bedrijven. Op de luchthaven is het vaak een drukte van belang, mensen uit verschillende landen met verschillende culturele achtergronden komen en gaan.

Beroepseisen

  • de taken van floorwalker uitvoert;
  • bagage afhandelt;
  • de full service check-in verzorgt;
  • het instap- en uitstapproces op de luchthaven verzorgt;
  • bijzondere passagiers begeleidt;
  • de vlucht voorbereidt en de uitrusting van het vliegtuig controleert;
  • het instap- en uitstapproces in het vliegtuig begeleidt;
  • tijdens de vlucht passagiers informeert en verzorgt;
  • klachten en wensen inventariseert;
  • er op toe ziet dat de regels omtrent veiligheid door de passagiers worden nageleefd.

Wettelijke beroepsvereisten

Geen

Branche vereisten

Safety gerelateerde eisen vanuit luchtvaartmaatschappijen opgenomen in een safety manual per vliegtuig. IATA richtlijnen op het gebied van lengte, oogkwaliteit, fysieke geschiktheid, zwemvaardigheid en bewijs van goed gedrag. (Bij)scholingseisen zoals vastgelegd in de EU-ops (European Union). (Bron: Safety & Quality Assurance van en voor Transavia.com; JAA/EASA (www.jaa.nl))

Opleiding

De toekomstige luchtvaartdienstverlener houdt natuurlijk van reizen, heeft een dienstverlenende instelling, kan flexibel inspelen op onverwachte gebeurtenissen en staat stevig in haar schoenen. Zij heeft geen bezwaar tegen onregelmatige werktijden. Tijdens de opleiding komt de deelnemer in aanraking met alle aspecten van het beroep. Daarbij wordt er veel aandacht besteed aan de beheersing van de moderne vreemde talen en het oefenen van de vaardigheden voor de omgang met passagiers uit allerlei culturen.

Beroep in beeld

www.beroepeninbeeld.nl

Arbeidsmarkt

VTL Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie & factsheets per regio
VTL Arbeidsmarktrapportage

MBO opleidingsinstituten