Line balancing

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

Lijnbalancering (en: line balancing) is het dusdanig toewijzen van productietijd aan machines en/of mensen opdat er bij een vereiste productie er een minimaal mogelijke productietijd nodig is.

Kenmerk

Elk productieproces bestaat uit meerder processtappen naast en achter elkaar. Als al deze opeenvolgende processtappen niet van gelijke duur zijn dan ontstaan er wachttijden. Door de processtappen in te korten en/of te vermeerderen kunnen de wachttijden verkleind worden. Op deze manier wordt de productielijn gebalanceerd.

Voorbeeld

Line balancing.png
In het voorbeeld van een trekker Lopende band productie (zie figuur) worden verschillende soorten trekkers geproduceerd. Horizontaal zijn vijf productiestandplaatsen getekend. Verticaal daarop de aanvoerlijnen voor de hoofdlijn. In het voorbeeld wordt een 6x4 en 4x2 trekkers geproduceerd. De 6x4 trekker heeft, in tegenstelling tot de 4x2 trekker, een extra aangedreven as. Deze extra as verstoort, omdat het meer tijd kost om deze te assembleren, de productiebalans. Als in de productievolgorde zoals in A afgebeeld er teveel 6x4 trekkers achter elkaar komen dan betekent dit extra werk in de productieplaats 2, waar de assen gemonteerd worden. Wordt daarentegen zoveel mogelijk een 4x2 trekker na een 2x2 trekker gemaakt dat ontstaat er een uitgebalanceerde lijn B. Een andere mogelijkheid om de productielijn te balanceren is om een extra productiestandplaats voor het monteren van de extra as toe te voegen. De onbalans van de productie blijft dan beperkt tot die ene productiestandplaats. In de praktijk, omwille van de vele mogelijke varianten, het uitbalanceren van de productielijn en complex proces.

Begrippen

  • Tacttijd of Tact of Arbeidsdeling, (de: Takzeit) is de tijd benodigd voor één productie cyclus.
  • Cyclus is één ronde of wel één tact uit een kringloop van een zich herhalend proces.
  • 4 x 2. Is een afkorting voor een voertuig met 4 wielen, waarvan er 2 worden aangedreven. Bij 4 x 4 worden alle wielen aangedreven.

Geschiedenis

Het lijnbalanceren is een proces wat ontstaat door het effectief willen produceren in een productieproces. De uitspraak van Henry Ford, de ontdekker van de Lopende band “het mag elke kleur zijn als het maar zwart is” illustreert dat het omgaan met varianten die een verstoring van de productiebalans veroorzaken gelijktijdig is ontstaan met de uitvinding van de lopende band.

Software

Om een productielijn te balanceren wordt vaak software toegepast. Deze software kan of het productieproces sturen (MRP) of de software kan helpen om de onbalans in het productieproces zichtbaar te maken.

Zie ook