Koopvaardijofficier kleine schepen

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

MBO niveau - 3

Beroepsbeeld

De koopvaardij officier kleine schepen is een stuurman-werktuigkundige kleine schepen, een stuurman kleine schepen of een scheepswerktuigkundige kleine schepen. De stuurman-werktuigkundige kleine schepen is een generalist die zowel de nautische taken, ladingtaken als de technische taken uitvoert. De nadruk van het werk van de stuurman ligt op de navigatie, de communicatie en de belading van het schip. De nadruk van het werk van een scheepswerktuigkundige ligt op het technisch bedrijf en het technisch onderhoud van het schip. De koopvaardij officier kleine schepen werkt op schepen met een omvang van minder dan 3000 GT en een vermogen van minder dan 3000 kW. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een schip van circa 80 tot 100 meter lengte met 1 ladingruim en een vaargebied dat zich voornamelijk tot Europa uitstrekt. Hij maakt deel uit van een klein team van bemanningsleden en heeft operationele en ook leidinggevende taken. Daarbij werkt hij intensief samen met de andere bemanningsleden en de externe bedrijven en organisaties aan een optimale bedrijfsvoering. Omdat het schip meestal in Europese wateren vaart kan er een regelmatige interactie met de walorganisatie plaatsvinden en kunnen door de beschikbare infrastructuur meer processen aan boord worden ondersteund vanaf de wal.

Werken in de zeevaart

De koopvaardij officier kleine schepen werkt in een internationale beroepsomgeving. Hij vaart op schepen die zowel shortsea (op zee binnen Europa) als worldwide kunnen varen. Hij werkt aan boord van kleine typen koopvaardijschepen. Hij vaart bijvoorbeeld in de stukgoed- en droge bulkvaart, containervaart, tankvaart, en bij projectladingen.

Beroepseisen

De Koopvaardijofficier kleine schepen werkt in onregelmatige diensten en is gedurende vaarperiodes continue aan boord. Er wordt aan boord gewerkt en gewoond. Dit impliceert naast een grote taakgerichtheid en inzet een sociale opstelling ten opzichte van andere opvarenden. Engels is daarbij de gangbare voertaal.

Van een beginnend koopvaardij officier kleine schepen wordt verwacht dat hij:

  • de navigatieroute uitzet en navigatiewacht loopt;
  • adequaat handelt in nautische situaties;
  • het technische bedrijf onderhoudt;
  • onderhoud en reparaties uitvoert;
  • milieu- en wettelijke vereisten naleeft;
  • let op de veiligheid aan boord;
  • leiding geeft aan een aantal bemanningsleden;
  • aan boord verblijft en werkt.

Voor olietankers, chemicaliëntankers en gastankers is een aantal aanvullende deelkwalificaties vereist, gericht op ladingspecifieke onderdelen en veiligheid en milieu. Deze aanvullende kwalificaties maken geen deel uit van de opleiding.

Wettelijke beroepsvereisten

Het kwalificatieprofiel moet voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten zoals geformuleerd in de Zeevaartbemanningswet en de STCW Conventie zoals gewijzigd. Het Ministerie Infrastructuur en Milieu verschaft een vaarbevoegdheidsbewijs (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaartvan 23 augustus 2001) op basis van het kennisbewijs stuurman-werktuigkundige kleine schepen (artikel 16). Voor de afgifte van het kennisbewijs voldoet de aanvrager aan de beroepsvereistenstuurman-werktuigkundige kleine schepen (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, hoofdstuk 4 Beroepsvereisten, §2 Beroepsvereisten handelsvaart, artikel 62). (Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu)

Branche vereisten

Geen

Opleiding

De toekomstige koopvaardij officier kleine schepen houdt van varen, vindt het een uitdaging om in het buitenland te werken en kan er goed tegen om langere tijd van huis weg te zijn. Hij kan omgaan met onvoorziene omstandigheden en daarop daadkrachtig handelen. Hij vindt het ook leuk om mensen aan te sturen en intensief samen te werken met collega's.
Tijdens de opleiding komt de deelnemer in aanraking met alle aspecten van het beroep. Daarbij wordt er veel aandacht besteed aan veiligheid, kwaliteit en samenwerking. De deelnemer wordt opgeleid voor een internationaal erkend vaarbevoegdheidsbewijs, die hij moet bezitten conform de eisen van de wetgeving.


Stuurman-werktuigkundige kleine schepen

De stuurman-werktuigkundige kleine schepen (verder stuurman-werktuigkundige) is werkzaam in een internationaal georiënteerde beroepsomgeving. Hij vaart op schepen die zowel short sea als worldwide kunnen varen, in bijvoorbeeld de stukgoed- en droge bulkvaart,containervaart, tankvaart en projectladingen.
De Zeevaartbemanningswet maakt onderscheid tussen de maritiem officier alle schepen en een stuurman-werktuigkundige kleine schepen. Dit onderscheid wordt gebaseerd op het tonnage (GT) en het vermogen in kilowatt (kW) van het schip. In deze kwalificatie gaat het om een stuurman-werktuigkundige kleine schepen; deze stuurman-werktuigkundige mag werken op schepen met een omvang van minder dan 3000 GT en een vermogen van minder dan 3000 kW.
De stuurman-werktuigkundige maakt deel uit van een klein team van scheepsofficieren en is belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en het daaruit volgend uitvoeren van vooral operationele maar ook leidinggevende taken met een soms complex karakter. Daarbij werkt hij samen met andere opvarenden en externe bedrijven en organisaties aan een optimale bedrijfsvoering.
Bij de beroepsuitoefening is het uitgangspunt dat de stuurman-werktuigkundige een multifunctioneel inzetbare scheepsofficier is, waarvan de bedrijfstak brede kennis en vaardigheden vereist. Dit in tegenstelling tot de minder brede maar meer diepgaande eisen die worden gesteld aan de kennis en vaardigheden van de specialistische stuurman en de specialistische scheepswerktuigkundige. De stuurman-werktuigkundige komt met name tot zijn recht op schepen waar de bedrijfsvoering is geïntegreerd of op schepen waar een aantal processen ondersteund wordt door de wal.

Wettelijke beroepsvereisten

Het kwalificatieprofiel moet voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten zoals geformuleerd in de Zeevaartbemanningswet en de STCW Conventie zoals gewijzigd. Het Ministerie Infrastructuur en Milieu verschaft een vaarbevoegdheidsbewijs (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaartvan 23 augustus 2001) op basis van het kennisbewijs stuurman-werktuigkundige kleine schepen (artikel 16). Voor de afgifte van het kennisbewijs voldoet de aanvrager aan de beroepsvereistenstuurman-werktuigkundige kleine schepen (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, hoofdstuk 4 Beroepsvereisten, §2 Beroepsvereisten handelsvaart, artikel 62). (Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu)

Branche vereisten

Geen

Stuurman kleine schepen

De stuurman kleine schepen (verder: stuurman) is werkzaam in een internationaal georiënteerde beroepsomgeving. Hij vaart op schepen die zowel short sea als worldwide kunnen varen, in bijvoorbeeld de stukgoed- en droge bulkvaart, containervaart, tankvaart en projectladingen.
De Zeevaartbemanningswet maakt onderscheid tussen de stuurman alle schepen en een stuurman kleine schepen. Dit onderscheid wordt gebaseerd op het tonnage (GT) van het schip. In deze kwalificatie gaat het om een officier op kleine schepen; deze stuurman mag werken op schepen met een omvang van minder dan van minder dan 3000 GT en een vermogen van minder dan 3000 kW. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een schip van circa 80 tot 100 meter lengte met 1 ladingruim en een vaargebied dat zich voornamelijk tot Europa uitstrekt.
De stuurman maakt deel uit van een klein team van scheepsofficieren en is belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en/of personen en het daaruit volgend uitvoeren van vooral operationele maar ook leidinggevende taken met een soms complex karakter. De nadruk van het werk van de stuurman ligt op de navigatie en de belading van het schip. Daarbij werkt hij/zij samen met andere opvarenden en externe bedrijven en organisaties aan een optimale bedrijfsvoering. Doordat het schip meestal in Europese wateren vaart kan er meer interactie met de walorganisatie plaatsvinden en kunnen door de beschikbare infrastructuur meer processen aan boord worden ondersteund vanaf de wal, bijvoorbeeld op het gebied van ladingbehandeling .
Bij de beroepsuitoefening is het uitgangspunt dat de stuurman een specialistisch inzetbare en vakvolwassen scheepsofficier op kleine schepen is, waarvan de bedrijfstak diepgaande kennis en vaardigheden vereist. Dit in tegenstelling tot de minder diepgaande maar bredere eisen die worden gesteld aan de kennis en vaardigheden van de stuurman-werktuigkundige.
De stuurman komt met name tot zijn recht op schepen waarop complexe ladingsprocessen plaatsvinden. Naast diepgaande kennis ten aanzien van navigatie en beladen, heeft de stuurman voldoende technisch inzicht om verantwoord met de apparatuur aan boord om te gaan.

Wettelijke beroepsvereisten

Het kwalificatieprofiel moet voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten zoals geformuleerd in de Zeevaartbemanningswet en de STCW Conventie zoals gewijzigd. Het Ministerie Infrastructuur en Milieu verschaft een vaarbevoegdheidsbewijs (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart van 23 augustus 2001) op basis van het kennisbewijs stuurman tot 3000 GT (artikel 17). Voor de afgifte van het kennisbewijs voldoet de aanvrager aan de beroepsvereisten wachtstuurman tot 3000 GT (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, hoofdstuk 4 Beroepsvereisten, §2 Beroepsvereisten handelsvaart, artikel 63). (Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu)

Branche vereisten

Geen

Scheepswerktuigkundige kleine schepen

De scheepswerktuigkundige kleine schepen (verder: scheepswerktuigkundige) is werkzaam in een internationaal georiënteerde beroepsomgeving. Hij vaart op schepen die zowel short sea als worldwide kunnen varen, in bijvoorbeeld de stukgoed- en droge bulkvaart, containervaart, tankvaart en projectladingen.
De Zeevaartbemanningswet maakt onderscheid tussen de scheepswerktuigkundige alle schepen en een scheepswerktuigkundige kleine schepen. Dit onderscheid wordt gebaseerd op het vermogen in kilowatt (kW) van het schip. In deze kwalificatie gaat het om een officier op kleine schepen; deze scheepswerktuigkundige mag werken op schepen met een vermogen van minder dan 3000 kW en een vermogen van minder dan 3000 kW. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een schip van circa 80 tot 100 meter lengte met 1 ladingruim en een vaargebied dat zich voornamelijk tot Europa uitstrekt.
De scheepswerktuigkundige maakt deel uit van een klein team van scheepsofficieren en is belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en/of personen en het daaruit volgend uitvoeren van vooral operationele maar ook leidinggevende taken met een soms complex karakter. De nadruk van het werk van de scheepswerktuigkundige ligt op het technisch bedrijf en het onderhoud van het schip. Daarbij werkt hij samen met andere opvarenden en externe bedrijven en organisaties aan een optimale bedrijfsvoering. Doordat het schip meestal in Europese wateren vaart kan er meer interactie met de walorganisatie plaatsvinden en door de beschikbare infrastructuur meer processen aan boord worden ondersteund vanaf de wal, bijvoorbeeld op het gebied van technisch onderhoud.
Bij de beroepsuitoefening is het uitgangspunt dat de scheepswerktuigkundige een specialistisch inzetbare en vakvolwassen scheepsofficier op kleine schepen is, waarvan de bedrijfstak diepgaande kennis en vaardigheden vereist. Dit in tegenstelling tot de minder diepgaande maar bredere eisen die worden gesteld aan de kennis en vaardigheden van de stuurman-werktuigkundige. De scheepswerktuigkundige komt met name tot zijn recht op schepen waarop complexe technische processen plaatsvinden.

Wettelijke beroepsvereisten

Het kwalificatieprofiel moet voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten zoals geformuleerd in de Zeevaartbemanningswet en de STCW Conventie zoals gewijzigd. Het Ministerie Infrastructuur en Milieu verschaft een vaarbevoegdheidsbewijs (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart van 23 augustus 2001) op basis van het kennisbewijs werktuigkundige tot 3000 kW (artikel 20). Voor de afgifte van het kennisbewijs voldoet de aanvrager aan de beroepsvereisten wachtwerktuigkundige tot 3000 kW (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, hoofdstuk 4 Beroepsvereisten, §2 Beroepsvereisten handelsvaart, artikel 64). (Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu)

Branche vereisten

Geen

Beroep in beeld

Arbeidsmarkt

VTL Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie & factsheets per regio
VTL Arbeidsmarktrapportage

MBO opleidingsinstituten