Koopvaardijofficier alle schepen

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

Beroepsbeeld

De koopvaardij officier alle schepen is een maritiem officier alle schepen, een stuurman alle schepen of een scheepswerktuigkundige alle schepen. De maritiem officier is een generalist die zowel de nautische taken, ladingtaken als de technische taken uitvoert. De nadruk van het werk van de stuurman ligt op de navigatie, de communicatie en de belading van het schip. De nadruk van het werk van een scheepswerktuigkundige ligt op het technisch bedrijf en het technisch onderhoud van het schip. De koopvaardij officier alle schepen is bijvoorbeeld werkzaam op een schip van 200 meter lengte met meerdere laadruimen, met eigen laadgerei, met een grote verscheidenheid aan soorten lading die wordt vervoerd en met een grote verscheidenheid aan technische systemen aan boord. Hij maakt deel uit van een groot team van bemanningsleden en heeft complexe operationele en ook leidinggevende taken. Daarbij werkt hij intensief samen met de andere bemanningsleden en de externe bedrijven en organisaties aan een optimale bedrijfsvoering. Omdat het team veelal intercontinentaal vaart, ook in gebieden met een minder ontwikkelde infrastructuur, dient de bemanning volledig selfsupporting te zijn.


Mbo zeevaart.jpg

Werken in de zeevaart

De koopvaardij officier alle schepen werkt in een internationale beroepsomgeving. Hij vaart op schepen die zowel shortsea (op zee binnen Europa) als worldwide kunnen varen. Hij werkt aan boord van alle typen koopvaardijschepen. Hij vaart bijvoorbeeld in de stukgoed- en droge bulkvaart, containervaart, koelvaart, tankvaart, zeesleepvaart, zware ladingvaart of de passagiersvaart.

Maritiem officier alle schepen

MBO niveau-4

De maritiem officier alle schepen is werkzaam in een internationaal georiënteerde beroepsomgeving. Hij vaart op schepen die zowel shortsea als worldwide kunnen varen, in bijvoorbeeld de stukgoed- en droge bulkvaart, containervaart, koelvaart, tankvaart, zeesleepvaart, zware ladingvaart en passagiersvaart.
De Zeevaartbemanningswet maakt onderscheid tussen de maritiem officier op alle schepen en een stuurman-scheepswerktuigkundige kleine schepen. Dit onderscheid wordt gebaseerd op het tonnage (GT) en het vermogen in kilowatt (kW) van het schip. In deze kwalificatie gaat het om een officier op alle schepen; er zijn dan ook geen beperkingen in termen van GT of kW. De maritiem officier alle schepen is bijvoorbeeld werkzaam op een schip van 200 meter lengte met meerdere laadruimen, met eigen laadgerei, met een grote verscheidenheid aan soorten lading die worden vervoerd, met een grote verscheidenheid aan technische systemen aan boord, en een vaargebied dat zich over de gehele wereld uitstrekt.
De maritiem officier alle schepen maakt deel uit van een groot team van scheepsofficieren en is belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en/of personen en het daaruit volgend uitvoeren van vooral operationele maar ook leidinggevende taken met een complex karakter. Daarbij werkt hij samen met andere opvarenden, externe bedrijven en organisaties aan een optimale bedrijfsvoering. De maritiem officier alle schepen heeft daarbij bijvoorbeeld te maken met een grote integrale walorganisatie, en in de haven met meerdere laadploegen die tegelijkertijd werken. Aan boord van een dergelijk schip heeft de maritiem officier alle schepen te maken met een complexe uitrusting en een grotere diversiteit aan hulpwerktuigen. Omdat het team intercontinentaal vaart, ook op gebeiden met een minder ontwikkelde infrastructuur, dient de bemanning volledig selfsupporting te zijn, bijvoorbeeld ook met betrekking tot het technisch onderhoud.
Bij de beroepsuitoefening is het uitgangspunt dat de maritiem officier alle schepen een multifunctioneel inzetbare scheepsofficier is, waarvan de bedrijfstak brede kennis en vaardigheden vereist. Dit in tegenstelling tot de minder brede maar meer diepgaande eisen die door de bedrijfstak worden gesteld aan de kennis en vaardigheden van de stuurman alle schepen en de scheepswerktuigkundige alle schepen. Deze bedrijfstakeisen gaan verder dan de internationale wettelijke beroepsvereisten. Dat maakt de stuurman alle schepen en de scheepwerktuigkundige tot specialisten en de maritiem officier alle schepen tot generalist.
De maritiem officier alle schepen komt met name tot zijn recht op schepen waar de bedrijfsvoering is geïntegreerd.

Wettelijke beroepsvereisten

Het kwalificatieprofiel moet voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten zoals geformuleerd in de Zeevaartbemanningswet en de STCW Conventie zoals gewijzigd. Het Ministerie Infrastructuur en Milieu verschaft een vaarbevoegdheidsbewijs (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart van 23 januari 2001) op basis van het kennisbewijs hoger maritiem officier of als middelbaar maritiem officier (artikel 14). Voor de afgifte van het kennisbewijs voldoet de aanvrager aan de beroepsvereisten Hoger Maritiem Officier of Middelbaar Maritiem Officier (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, hoofdstuk 4 Beroepsvereisten, §2 Beroepsvereisten handelsvaart, artikel 58). (Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu).

Branche vereisten

Geen

Stuurman alle schepen

MBO niveau-4

De stuurman alle schepen (verder: stuurman) is werkzaam in een internationaal georiënteerde beroepsomgeving. Hij vaart op schepen die zowel short sea als worldwide kunnen varen, in bijvoorbeeld de stukgoed- en droge bulkvaart, containervaart, koelvaart, tankvaart, zeesleepvaart, zware ladingvaart en passagiersvaart.
De Zeevaartbemanningswet maakt onderscheid tussen de stuurman alle schepen en een stuurman kleine schepen. Dit onderscheid wordt gebaseerd op het tonnage (GT) van het schip. In dit beroepscompetentieprofiel gaat het om een officier op alle schepen; er zijn dan ook geen beperkingen in termen van GT. De stuurman is bijvoorbeeld werkzaam op een schip van 200 meter lengte met meerdere laadruimen, met eigen laadgerei, met een grote verscheidenheid aan soorten lading die worden vervoerd, met een grote verscheidenheid aan technische systemen aan boord, en een vaargebied dat zich over de gehele wereld uitstrekt.
De stuurman maakt deel uit van een groot team van scheepsofficieren en is belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en/of personen en het daaruit volgend uitvoeren van vooral operationele maar ook leidinggevende taken met een soms complex karakter. De nadruk van het werk van de stuurman ligt op de navigatie en de belading van het schip. Daarbij werkt hij samen met andere opvarenden en externe bedrijven en organisaties aan een optimale bedrijfsvoering. De stuurman heeft daarbij bijvoorbeeld te maken met een grote integrale walorganisatie, en in de haven met meerdere laadploegen die tegelijkertijd werken.
Bij de beroepsuitoefening is het uitgangspunt dat de stuurman een specialistisch inzetbare en vakvolwassen scheepsofficier is, waarvan de bedrijfstak diepgaande kennis en vaardigheden vereist. Dit in tegenstelling tot de minder diepgaande maar bredere eisen die worden gesteld aan de kennis en vaardigheden van de maritiem officier alle schepen. De stuurman komt met name tot zijn recht op schepen waarop complexe ladingsprocessen plaatsvinden.
Naast diepgaande kennis ten aanzien van navigatie en beladen, heeft de stuurman voldoende technisch inzicht om verantwoord met de apparatuur aan boord om te gaan.

Wettelijke beroepsvereisten

Het kwalificatieprofiel moet voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten zoals geformuleerd in de Zeevaartbemanningswet en de STCW Conventie zoals gewijzigd. Het Ministerie Infrastructuur en Milieu verschaft een vaarbevoegdheidsbewijs (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart van 23 januari 2011) op basis van het kennisbewijs wachtstuurman alle schepen (artikel 15). Voor de afgifte van het kennisbewijs wachtstuurman voldoet de aanvrager aan de beroepsvereisten (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, hoofdstuk 4 Beroepsvereisten, §2 Beroepsvereisten handelsvaart, artikel 59). (Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu)

Branche vereisten

Geen

Scheepswerktuigkundige alle schepen

MBO niveau-4

De scheepswerktuigkundige alle schepen (verder: scheepswerktuigkundige) is werkzaam in een internationaal georiënteerde beroepsomgeving. Hij vaart op schepen die zowel short sea als worldwide kunnen varen, in bijvoorbeeld de stukgoed- en droge bulkvaart, containervaart, koelvaart, tankvaart, zeesleepvaart, zware ladingvaart en passagiersvaart.
De Zeevaartbemanningswet maakt onderscheid tussen de scheepswerktuigkundige alle schepen en een scheepswerktuigkundige kleine schepen. Dit onderscheid wordt gebaseerd op het vermogen in kilowatt (kW) van het schip. In deze kwalificatie gaat het om een officier op alle schepen; er zijn dan ook geen beperkingen in termen van kW. De scheepswerktuigkundige is bijvoorbeeld werkzaam op een schip van 200 lengte met meerdere laadruimen, met eigen laadgerei, met een grote verscheidenheid aan soorten lading die worden vervoerd, met een grote verscheidenheid aan technische systemen aan boord, en een vaargebied dat zich over de gehele wereld uitstrekt.
De scheepswerktuigkundige maakt deel uit van een groot team van scheepsofficieren en is belast met werkzaamheden in het kader van het vervoeren van goederen en/of personen en het daaruit volgend uitvoeren van vooral operationele maar ook leidinggevende taken met een soms complex karakter. De nadruk van het werk van de scheepswerktuigkundige ligt op het technisch bedrijf en het onderhoud van het schip. Daarbij werkt hij/zij samen met andere opvarenden en externe bedrijven en organisaties aan een optimale bedrijfsvoering. Aan boord van een dergelijk schip heeft de scheepswerktuigkundige te maken met een complexe uitrusting en een grotere diversiteit aan hulpwerktuigen. Omdat het team intercontinentaal vaart, ook op gebieden met een minder ontwikkelde infrastructuur, dient de bemanning volledig selfsupporting te zijn, bijvoorbeeld ook met betrekking tot het technisch onderhoud.
Bij de beroepsuitoefening is het uitgangspunt dat de scheepswerktuigkundige een specialistisch inzetbare en vakvolwassen scheepsofficier is, waarvan de bedrijfstak diepgaande kennis en vaardigheden vereist. Dit in tegenstelling tot de minder diepgaande maar bredere eisen die worden gesteld aan de kennis en vaardigheden van de marof. De scheepswerktuigkundige komt met name tot zijn recht op schepen waarop complexe technische processen plaatsvinden.

Wettelijke beroepsvereisten

Het kwalificatieprofiel moet voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten zoals geformuleerd in de Zeevaartbemanningswet en het STCW Conventie zoals gewijzigd. Het Ministerie Infrastructuur en Milieu verschaft een vaarbevoegdheidsbewijs (ref. Besluit zeevaart-bemanning handelsvaart en zeilvaart van 23 januari 2001) op basis van het kennisbewijs wachtwerktuigkundige alle schepen (artikel 18). Voor de afgifte van het kennisbewijs wachtwerktuigkundige voldoet de aanvrager aan de beroepsvereisten (ref. Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart, hoofdstuk 4 Beroepsvereisten, §2 Beroepsvereisten handelsvaart, artikel 61). (Bron: Ministerie Infrastructuur en Milieu)

Branche vereisten

Geen


Algemene beroepseisen Koopvaardijofficier alle schepen

  • de navigatieroute uitzet en navigatiewacht loopt;
  • adequaat handelt in nautische situaties;
  • het technische bedrijf onderhoudt;
  • onderhoud en reparaties uitvoert;
  • milieu- en wettelijke vereisten naleeft;
  • let op de veiligheid aan boord;
  • leiding geeft aan een aantal bemanningsleden;
  • aan boord verblijft en werkt.

Opleiding

Vind je het leuk om mensen aan te sturen, maar kun je daarnaast ook goed samenwerken? Kun je er mee omgaan als dingen anders lopen dan verwacht en kun je daadkrachtig handelen bij calamiteiten? Lijkt het je leuk om te varen en vind je het niet erg om langere tijd van huis te zijn? Dan is de opleiding voor koopvaardijj officier iets voor jou.

Beroep in beeld

www.beroepeninbeeld.nl

Arbeidsmarkt

VTL Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie & factsheets per regio
VTL Arbeidsmarktrapportage

MBO opleidingsinstituten