Baggermeester

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

MBO niveau-4

Beroepsbeeld

De voornaamste opdracht van de baggermeester is het correct en economisch bedienen van het baggermaterieel. De baggermeester bedient, onderhoudt en herstelt de baggerwerktuigen tijdens het baggeren en voert noodzakelijke handelingen uit om de baggerspecie te zuigen, af te voeren en storten. De baggermeester stuurt het baggerproces aan op alle typen werktuigen. Als baggermeester op zelfvarend materieel rapporteert hij aan het hoofd van de wacht. Er kan gebaggerd worden met zelfvarend en stationair materieel. Sleephopperzuigers zijn zelfvarend en kunnen de baggerspecie al varend opzuigen, ook op grote dieptes. Als het beun gevuld is, vaart het schip naar een stortzone om de specie te lossen. De cyclus van opzuigen en lossen wordt voortdurend herhaald. Een stationair baggerwerktuig is niet-varend en het baggerproces is per type werktuig verschillend. Tijdens het baggeren bevindt de baggermeester zich meestal op de brug of in het bedieningshuis. Voor controles en reparaties werkt hij aan dek. Bij het werk van de moderne baggermeester speelt de computer een grote rol. De baggerinstallatie wordt bediend vanachter een lessenaar op de brug met daarop bedieningshendels en beeldschermen.

Werken in de baggersector

De baggermeester is werkzaam in de baggersector, die deel uitmaakt van de branche waterbouw. Waterbouwbedrijven zijn gericht op het uitvoeren van baggerwerken, zowel op binnenwateren als buitengaats, en/of op het uitvoeren van kust- en oeverwerken, in zeehavens of langs rivieren en kanalen.  De baggermeester beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel. Hij streeft een goede kwaliteit van het eigen werk na en werkt zelfstandig. Omdat hij te maken krijgt met afwijkingen in de gangbare procedures moet hij snel, alert en oplossingsgericht te werk kunnen gaan. Baggeren gebeurt vaak in het buitenland. In het buitenland willen werken en dus ook langere tijd van huis zijn, is een essentiële voorwaarde. Ook de bereidheid om in een ploegensysteem te werken is een onmisbare vereiste. Op stationair materieel geeft de baggermeester leiding. Hij moet dus een samenwerkende houding hebben en zorgen voor het teamwork.

Bagger.jpg

Beroepseisen

  • het baggerproces voorbereidt;
  • kan baggeren met stationair materieel;
  • kan baggeren met zelfvarend materieel;.
  • onderhoudt en reparaties uitvoert;
  • administratieve werkzaamheden uitvoert;
  • daadkrachtig handelt bij calamiteiten;
  • de bemanning aanstuurt;
  • het teamwork bewaakt;
  • aan boord verblijft en werkt.

Wettelijke beroepsvereisten

Geen

Branche vereisten

Voor iedereen die werkt aan aannemersprojecten zijn het Basis Veiligheidscertificaat aannemers (VCA) en Marcom A verplicht (Bron: Afspraak met Rijkswaterstaat).


Opleiding

Vind je het leuk om mensen aan te sturen, maar kun je daarnaast ook goed samenwerken? Kun je er mee omgaan als dingen anders lopen dan verwacht en kun je daadkrachtig handelen bij calamiteiten? Vind je het leuk om in het buitenland te werken en vind je het niet erg om langere tijd van huis te zijn? Dan is werken als baggermeerster iets voor jou.

Beroep in beeld

www.beroepeninbeeld.nl

Arbeidsmarkt

VTL Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie & factsheets per regio
VTL Arbeidsmarktrapportage

MBO opleidingsinstituten