Aviation operations officer

Uit Wiki-transport en logistiek
Ga naar: navigatie, zoeken

MBO niveau - 4

Beroepsbeeld

De aviation operations officer regelt en coördineert een deel van de operationele vluchtondersteuning bij een luchtvaartmaatschappij, -afhandelaar, havendienst van een luchthaven of ondersteunende afdelingen voor de luchtverkeersleiding. Concreet betekent dit dat hij er voor zorgt dat een toestel met passagiers en vracht veilig de lucht in kan. Hij heeft een verantwoordelijke en stressvolle functie en draagt in belangrijke mate bij aan de operationele inzet, de efficiency en de veiligheid. Hij werkt in de meeste gevallen in wisseldienst. De aviation operations officer bereidt een vlucht voor (de te vliegen route) volgens de van toepassing zijnde procedures en regelgeving. Hierbij houdt hij rekening met een diversiteit aan factoren die daar invloed op hebben zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden, ATC restricties en vliegveldcondities. Hij verwerkt al deze gegevens een vliegplan en informeert de cockpitbemanning hierover. Daarnaast maakt en communiceert de aviation operations officer een beladingsplan waarin hij, indien van toepassing, ook speciale en gemengde ladingen verwerkt. Hiervoor stelt hij vliegtuigbeladingsschema’s (loadplanning) op en voert beladingsberekeningen uit gerelateerd aan de vliegtuigperformance. Tussen aankomst en vertrek handelt de aviation operations officer een vliegtuig af (passagiers of vracht) op een luchthaven volgens de van toepassing zijnde procedures. Hierbij is hij op het platform aanwezig. Na vertrek van het vliegtuig begeleidt hij de vlucht op afstand (flightwatch) en informeert de cockpitbemanning over actuele omstandigheden en situaties die het routepatroon verstoren.

Werken in de luchtvaart

Werken in de luchtvaart betekent werken in een dynamische, internationale sector, waar het werk 24 uur per dag, 365 dagen per jaar doorgaat. In de luchtvaart worden dan ook iedere dag grote hoeveelheden goederen en passagiers vervoerd. Belangrijk op een luchthaven zijn aan de ene kant de strenge veiligheidseisen die aan de luchtvaart worden gesteld en aan de andere kant de economische belangen van luchtvaartmaatschappijen en andere betrokken bedrijven. Op de luchthaven is het vaak een drukte van belang. Het is daarom belangrijk dat de aviation operations officer accuraat en resultaatgericht blijft werken in de hectische omgeving.

Beroepseisen

Van een beginnend aviation operations officer wordt verwacht dat hij:

 • interesse in de luchtvaart heeft
 • vliegplannen en beladingsplannen maakt en communiceert met de cockpitbemanning
 • de vliegtuigperformance vaststelt
 • de vlucht op afstand begeleidt
 • de vliegtuigafhandeling op locatie regelt
 • toeziet op naleving van veiligheid en procedures
 • communiceert met verschillende partijen
 • medewerkers instrueert en motiveert
 • handelt bij verstoringen in het proces
 • met verbetervoorstellen komt
 • resultaatgericht werkt
 • accuraat is en initiatief neemt
 • rustig en adequaat handelt in een hectische omgeving

Wettelijke beroepsvereisten

Geen

Branche vereisten

voor iedere aangemelde en voorlopig geplaatste deelnemer dient een ‘Verklaring van geen bezwaar’ te worden aangevraagd bij de gemeente t.b.v. het verkrijgen van een schipholpas. De aanvraag van de pas zelf wordt altijd door het bedrijf gedaan waar de deelnemer zijn BPV vervult. Tevens dient de deelnemer een awarenesstest uit te voeren waarvoor scholing verlangd wordt. (Wet veiligheidsonderzoeken, AIVD, 1997, algemene_onderdelen/item_10056 https://www.aivd.nl/ algemene_onderdelen/item_10056). (Bron: Wet veiligheidsonderzoeken, AIVD, 1997, algemene_onderdelen/item_10056 https://www.aivd.nl/ algemene_onderdelen/item_10056

Opleiding

Tijdens de opleiding komt de aviation operations officer in aanraking met alle aspecten van het beroep. Hij
leert de vlucht voor te bereiden, de vlucht te volgen en een vlucht af te handelen. Hij leert te werken met een
groot aantal factoren, regels en procedures en een grote tijdsdruk. Hij moet veel informatie, noodzakelijk voor
zijn eigen werk en dat van anderen, verzamelen en verstrekken. Hij leert te communiceren met verschillende
partijen binnen en buiten de organisatie, veelal via de diverse automatiseringssystemen.

Beroep in beeld


www.beroepeninbeeld.nl

Arbeidsmarkt

VTL Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie & factsheets per regio
VTL Arbeidsmarktrapportage

MBO opleidingsinstituten